توضیحات

عنوان کد سازنده شرح کالا
فیوز LV 3NA3 140-6 فيوز LV , زیمنس , gG , with Front indicator, operational (Non-Insulated Grip Lugs) , Size 1 , 200A-690V AC/440V DC
فیوز LV 3NA3 801 فيوز LV , زیمنس , gG , with Front indicator, operational (Non-Insulated Grip Lugs) , Size 000 , 6A-500V AC/250V DC
فیوز LV 3NA3 803 فيوز LV , زیمنس , gG , with Front indicator, operational (Non-Insulated Grip Lugs) , Size 000 , 10A-500V AC/250V DC
فیوز LV 3NA3 807-6 فيوز LV , زیمنس , gG , with Front indicator, operational (Non-Insulated Grip Lugs) , Size 000 , 20A-690V AC/250V DC
فیوز LV 3NA3 812 فيوز LV , زیمنس , gG , with Front indicator, operational (Non-Insulated Grip Lugs) , Size 000 , 32A-500V AC/250V DC
فیوز LV 3NA3 820 فيوز LV , زیمنس , gG , with Front indicator, operational (Non-Insulated Grip Lugs) , Size 000 , 50A-500V AC/250V DC
فیوز LV 3NA3 820-6 فيوز LV , زیمنس , gG , with Front indicator, operational (Non-Insulated Grip Lugs) , Front indicator, operational (Non-Insulated Grip Lugs) , 50A-690V AC/250V DC
فیوز LV 3NA3 830 فيوز LV , زیمنس , gG , with Front indicator, operational (Non-Insulated Grip Lugs) , Size 000 , 100A-500V AC/250V DC
فیوز LV 3NA6 812-4 فيوز LV , زیمنس , gG , with combination alarm, operational (Insulated Grip Lugs) , Size 000 , 32A-400V AC
فیوز LV 3ND1 372 فيوز LV , زیمنس , aM , with Front indicator, operational (Non-Insulated Grip Lugs) , Size 3 , 630A-690V AC
فیوز LV 3ND1 801 فيوز LV , زیمنس , aM , with Front indicator, operational (Non-Insulated Grip Lugs) , Size 000 , 6A-500V AC
فیوز LV 3ND1 810 فيوز LV , زیمنس , aM , with Front indicator, operational (Non-Insulated Grip Lugs) , Size 000 , 25A-500V AC
فیوز LV 3ND1 817 فيوز LV , زیمنس , aM , with Front indicator, operational (Non-Insulated Grip Lugs) , Size 000 , 40A-500V AC
فیوز LV 3ND1 820 فيوز LV , زیمنس , aM , with Front indicator, operational (Non-Insulated Grip Lugs) , Size 000 , 50A-500V AC
فیوز LV 3ND1 822 فيوز LV , زیمنس , aM , with Front indicator, operational (Non-Insulated Grip Lugs) , Size 000 , 63A-500V AC
فیوز LV 3ND1 830 فيوز LV , زیمنس , aM , with Front indicator, operational (Non-Insulated Grip Lugs) , Size 00 , 100A-500V AC
فیوز LV 3ND2 144 فيوز LV , زیمنس , aM , with Front indicator, operational (Non-Insulated Grip Lugs) , Size 1 , 250A-690V AC
فیوز LV 3NE1 224-0 فيوز LV , زیمنس , gS , with Blade Contacts For Mounting in LV HRC fuse , Size 1 , 160A-690V AC
فیوز LV 3NE1 230-0 فيوز LV , زیمنس , gS , with Blade Contacts For Mounting in LV HRC fuse , Size 1 , 315A-690V AC
فیوز LV 3NE1 334-0 فيوز LV , زیمنس , gS , with Blade Contacts For Mounting in LV HRC fuse , Size 2 , 500A-690V AC
فیوز LV 3NE1 436-0 فيوز LV , زیمنس , gS , with Blade Contacts For Mounting in LV HRC fuse , Size 3 , 630A-690V AC
فیوز LV 3NE1 438-1 فيوز LV , زیمنس , gR , with Blade Contacts For Mounting in LV HRC fuse , Size 3 , 800A-600V AC
فیوز LV 3NE3333 فيوز LV , زیمنس , aR , Sitor HRC Fuse , Size 2 , 450A-1000V AC
فیوز LV 3NE4122 فيوز LV , زیمنس , aR , Sitor HRC Fuse , Size 0 , 125A-1000V
Fuse Switch Disconnector 3NP4010-0CH01 كليد فيوز(سكسيونر) , زیمنس , 3NP4 , 160A – Size 000 , Box terminal
Fuse Switch Disconnector 3NP4270-0CA01 كليد فيوز(سكسيونر) , زیمنس , 3NP4 , 250A – Size 1 , Flat connector
Fuse Switch Disconnector 3NP4370-0CA01 كليد فيوز(سكسيونر) , زیمنس , 3NP4 , 400A – Size 2 , Flat connector
Fuse Switch Disconnector 3NP4470-0CA01 كليد فيوز(سكسيونر) , زیمنس , 3NP4 , 630A – Size 3 , Flat connector
فیوزکاردی کوچک 3NA3836 فیوزکاردی کوچک NH00روشنایی -160آمپرزیمنس
فیوزکاردی کوچک 3ND1144 فیوزکاردی بلند NH1روشنایی -250آمپرزیمنس
فیوزکاردی 3ND1832 فیوزکاردی کوچک NH00 موتوری – 125آمپرزیمنس
فیوزکاردی 3NA3 365 فیوز LV , زیمنس , gG , with Front indicator, operational (Non-Insulated Grip Lugs) , Size 3 , 500A-500V AC/440V DC

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فیوز LV زیمنس | Siemens LV fuse”