توضیحات

عنوان کد سازنده شرح کالا
Auxiliary Contactor 3RH1122-1AB00 نتاکتور فرمان , زیمنس , 3RH1 contactor Relay , 4Pole , 2 NO +2 NC , screw terminal & AC Operation , 24V AC
Auxiliary Contactor 3RH1122-1BW40 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3RH1 contactor Relay , 4Pole , 2 NO +2 NC , screw terminal & DC Operation , 48V DC
Auxiliary Contactor 3RH1131-1BM40 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3RH1 contactor Relay , 4Pole , 3 NO +1 NC , screw terminal & DC Operation , 220V DC
Auxiliary Contactor 3RH1131-1BW40 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3RH1 contactor Relay , 4Pole , 3 NO +1 NC , screw terminal & DC Operation , 48V DC
Auxiliary Contactor 3RH1131-2AB00 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3RH1 contactor Relay , 4Pole , 3 NO +1 NC , Cage Clamp Connection & AC Operation , 24V AC
Auxiliary Contactor 3RH1140-1BW40 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3RH1 contactor Relay , 4Pole , 4 NO , screw terminal & DC Operation , 48V DC
Auxiliary Contactor 3RH1140-2AB00 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3RH1 contactor Relay , 4Pole , 4 NO , Cage Clamp Connection & AC Operation , 24V AC
Accessory For Contactor 3RH1911-1FA20 متعلقات كنتاكتور , زیمنس , Auxiliary switch For Front mounted , 1st Generation , Size S00 , screw terminals & EN 50005 , 2 NO
Accessory For Contactor 3RH1911-1FC22 متعلقات كنتاكتور , زیمنس , Auxiliary switch For Front mounted , 1st Generation , Size S00 , screw terminals & EN 50005 , 2 NO + 2 NC
Accessory For Contactor 3RH1911-1GA31 متعلقات كنتاكتور , زیمنس , Auxiliary switch For Front mounted , 1st Generation , Size S00 , screw terminals & EN 50011 , 3 NO + 1 NC
Accessory For Contactor 3RH1911-1GA40 متعلقات كنتاكتور , زیمنس , Auxiliary switch For Front mounted , 1st Generation , Size S00 , screw terminals & EN 50011 , 4 NO
Accessory For Contactor 3RH1911-1HA12  متعلقات كنتاكتور , زیمنس , Auxiliary switch For Front mounted , 1st Generation , Size S00 , screw terminals & EN 50012 , 1 NO + 2 NC
Accessory For Contactor 3RH1921-1EA02  متعلقات كنتاكتور , زیمنس , Auxiliary switch For Laterally Mountable , 1st Generation , Size S2…S12 , screw terminals & EN 50005 , 2 NC
Accessory For Contactor 3RH1921-1FA04  متعلقات كنتاكتور , زیمنس , Auxiliary switch For Front mounted , 1st Generation , Size S0…S12 , screw terminals & EN 50005 , 4 NC
Accessory For Contactor 3RH1921-1FC22  متعلقات كنتاكتور , زیمنس , Auxiliary switch For Front mounted , 1st Generation , Size S0…S12 , screw terminals & EN 50005 , 2 NO + 2 NC
Accessory For Contactor 3RH1921-1HA13  متعلقات كنتاكتور , زیمنس , Auxiliary switch For Front mounted , 1st Generation , Size S0…S12 , screw terminals & EN 50012 , 1 NO + 3 NC
Accessory For Contactor 3RH1921-1JA11  متعلقات كنتاكتور , زیمنس , Auxiliary switch For Laterally Mountable , 1st Generation , Size S2…S12 , screw terminals & EN 50012 , 1 NO + 1 NC
Accessory For Contactor 3RH1921-1XA22-0MA0  متعلقات كنتاكتور , زیمنس , Auxiliary switch For Front mounted , 1st Generation , Size S0…S12 , Screw Terminals & EN 50012 , 2 NO + 2 NC
Accessory For Contactor 3RH1921-2EA20  متعلقات كنتاكتور , زیمنس , Auxiliary switch For Laterally Mountable , 1st Generation , Size S2…S12 , Spring-Type terminals  , 2 NO
Auxiliary Contactor 3RH2122-1BB40 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3RH2 contactor Relay , 4Pole , 2 NO +2 NC , Screw Terminal & DC Operation , 24V DC
Auxiliary Contactor 3RH2140-1BW40 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3RH2 contactor Relay , 4Pole , 4 NO  , Screw Terminal & DC Operation , 48V DC
Accessory For Contactor 3RH2911-1GA22  متعلقات كنتاكتور , زیمنس , Auxiliary switch For Front mounted , 2nd Generation , Size S00,S0 , screw terminals & EN 50011 , 2 NO + 2 NC
Accessory For Contactor 3RH2911-1GA40  متعلقات كنتاكتور , زیمنس , Auxiliary switch For Front mounted , 2nd Generation , Size S00,S0 , screw terminals & EN 50011 , 4 NO
Accessory For Contactor 3RH2911-1HA13  متعلقات كنتاكتور , زیمنس , Auxiliary switch For Front mounted , 2nd Generation , Size S00,S0 , screw terminals , 1 NO + 3 NC
Auxiliary Contactor 3TH2022-3AP0 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3TH2 contactor Relay , 4Pole , 2 NO +2 NC ,  Flat ConnectorTerminal & AC Operation , 230V AC
Auxiliary Contactor 3TH2244-0AP0 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3TH2 contactor Relay , 8Pole with permanently mounted Auxiliary switch block , 4 NO +4 NC , Screw Terminal & AC Operation , 220/230V AC
Auxiliary Contactor 3TH3040-0AP0 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3TH3 contactor Relay , 1st Generation & 4Pole , 4 NO  , Screw Terminal & AC Operation , 220/230V AC
Auxiliary Contactor 3TH4022-0BB4 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3TH4 contactor Relay , 1st Generation & 4Pole , 2 NO +2 NC , Screw Terminal & DC Operation , 24V DC
Auxiliary Contactor 3TH4022-0BF4 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3TH4 contactor Relay , 1st Generation & 4Pole , 2 NO +2 NC , Screw Terminal & DC Operation , 110V DC
Auxiliary Contactor 3TH4092-0BB4 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3TH4 contactor Relay , 1st Generation & 4Pole , 2 NO +2 NC , Screw Terminal & DC Operation , 24V DC
Auxiliary Contactor 3TH4244-0BF4 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3TH4 contactor Relay , 8Pole , 4 NO +4 NC , Screw Terminal & DC Operation , 110V DC
Auxiliary Contactor 3TH4244-0LF4 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3TH4 contactor Relay , 8Pole , 4 NO +4 NC , Screw Terminal & DC Operation , 110V DC
Auxiliary Contactor 3TH4262-0LF4 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3TH4 contactor Relay , 8Pole , 6 NO +2 NC , Screw Terminal & DC Operation , 110V DC
Auxiliary Contactor 3TH4283-0BF4 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3TH4 contactor Relay , 8Pole , 4 NO +4 NC , Screw Terminal & DC Operation , 110V DC
Auxiliary Contactor 3TH4355-0BC4 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3TH4 contactor Relay , 10Pole , 5 NO +5 NC , Screw Terminal & DC Operation , 30V DC
Auxiliary Contactor 3TH4355-0BF4 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3TH4 contactor Relay , 10Pole , 5 NO +5 NC , Screw Terminal & DC Operation , 110V DC
Auxiliary Contactor 3TH4364-0BF4 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3TH4 contactor Relay , 10Pole , 6 NO +4 NC , Screw Terminal  , 110V DC
Auxiliary Contactor 3TH4382-0BF4 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3TH4 contactor Relay , 10Pole , 8 NO +2 NC , Screw Terminal & DC Operation , 110V DC
Auxiliary Contactor 3TH4394-0BF4 کنتاکتور فرمان , زیمنس , 3TH4 contactor Relay , 10Pole , 5 NO +5 NC , Screw Terminal & DC Operation , 110V DC
کنتاکتور فرمان 3TH4310-0AP0 کنتاکتور فرمان AC220-تیپ  E-10NO-10آمپرزیمنس
کنتاکتور فرمان 3TH4092-0BB4 کنتاکتور فرمان DC24-تیپ  EU-2NO+2NC-10آمپرزیمنس
کنتاکتور فرمان 3TH2040-0AP0 کنتاکتور فرمان AC220-4NO-4آمپرزیمنس
کنتاکتور فرمان 3TH2280-0AP0 کنتاکتور فرمان AC220-8NO-4آمپرزیمنس
کنتاکتور فرمان 3TH4022-0BB4 کنتاکتور فرمان DC24-تیپ  E-2NO+2NC-10آمپرزیمنس
کنتاکتور فرمان 3TH4355-0BM4 کنتاکتور فرمان DC220-5NO+5NC-10آمپرزیمنس
کنتاکتور فرمان 3TH4031-0BB4 کنتاکتور فرمان DC24-3NO+1NC-8آمپرزیمنس
کنتاکتور فرمان 3TH4092-0AP0 کنتاکتور فرمان AC220-تیپ  EU-2NO+2NC-8آمپرزیمنس
کنتاکتور فرمان 3TH4382-0BM4 کنتاکتور فرمان DC220-تیپ  E-8NO+2NC-10آمپرزیمنس
کنتاکتور فرمان 3TH4355-0AP0 کنتاکتور فرمان AC220-تیپ  E-5NO+5NC-10آمپرزیمنس

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کنتاکتور فرمان زیمنس – Siemens Auxiliary Contactor”