توضیحات

عنوان کد سازنده شرح کالا
Earth Fault 3UL2100-1B  رله ارت فالت , زیمنس , Residual-Current Device Component Tripping Relay W/O Pick-Up Delay Tripping Time <30ms Rtd.Fault Current 6 To 40A Operat.Voltage AC 220 To 415V
Corebalance CT (LV) 3UL2201-1A  ترانس كوربالانس , زیمنس , summation Current transforme , Diameter of the bushing opening (40mm) , Rated Fault Current(0.3A)
Corebalance CT (LV) 3UL2201-2A  ترانس كوربالانس , زیمنس , summation Current transforme , Diameter of the bushing opening (40mm) , Rated Fault Current(0.5A)
Corebalance CT (LV) 3UL2202-2A  ترانس كوربالانس , زیمنس , summation Current transforme , Diameter of the bushing opening (65mm) , Rated Fault Current(0.5A)
Corebalance CT (LV) 3UL2202-3A  ترانس كوربالانس , زیمنس , summation Current transforme , Diameter of the bushing opening (65mm) , Rated Fault Current(1A)
Corebalance CT (LV) 3UL2202-3B  ترانس كوربالانس , زیمنس , summation Current transforme , Diameter of the bushing opening (65mm) , Rated Fault Current(16A)
Corebalance CT (LV) 3UL2203-1A  ترانس كوربالانس , زیمنس , summation Current transforme , Diameter of the bushing opening (120mm) , Rated Fault Current(0.3A)
Corebalance CT (LV) 3UL2203-1B  ترانس كوربالانس , زیمنس , summation Current transforme , Diameter of the bushing opening (120mm) , Rated Fault Current(6A)
Corebalance CT (LV) 3UL2203-2B  ترانس كوربالانس , زیمنس , summation Current transforme , Diameter of the bushing opening (120mm) , Rated Fault Current(10A)
Corebalance CT (LV) 3UL2203-3B  ترانس كوربالانس , زیمنس , summation Current transforme , Diameter of the bushing opening (120mm) , Rated Fault Current(16A)
Corebalance CT (LV) 3UL2203-4B  ترانس كوربالانس , زیمنس , summation Current transforme , Diameter of the bushing opening (120mm) , Rated Fault Current(25A)
رله  ارت  فالت 3UL2213-5B ترانس  کئوروالانس  سایز40A,120-باDELAY-ON-زیمنس
رله  ارت  فالت 3UL2100-1C رله ارت  فالت (ترانس  کئوروالانس )40A-690V,6-400  زیمنس
رله  ارت  فالت 3UL2100-1B رله ارت  فالت (ترانس  کئوروالانس )40A-415V,6-220  زیمنس
رله  ارت  فالت 3UL2110-1B رله  ارت  فالت  (ترانس  کئوروالانس  )40A-6-415V-220-باDELAY-ON-زیمنس
ترانس  كوربالانس 3UL2212-3B ترانس  كوربالانس سایز16A,65باDELAY-ON-زیمنس
ترانس  كوربالانس 3UL2202-2A ترانس  كوربالانس سایز0.5A,65زیمنس
ترانس  كوربالانس 3UL2201-2A ترانس  كوربالانس سایز0.5A,40 زیمنس
ترانس  كوربالانس 3UL2203-1B ترانس  كوربالانس سایز120و6Aزیمنس

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ترانس كوربالانس زیمنس – SIEMENS Corebalance CT”